Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na potrzeby rynku i zaostrzające się wymogi znajdujemy rozwiązania, które pozwalają sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

Oferujemy najwyższy standard usług o czym świadczą nasze referenecje.

Outsourcing

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę BHP w ramach outsourcingu.

Zgodnie z Kodeksem Pracy:

“Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”.

Podstawa prawna:

– Art. 23711 Kodeksu pracy.


Przenosząc część swoich zadań na wykonawcę uzyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości.


Klientom naszym zapewniamy:

 • profesjonalne wykonanie powierzonych zadań
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 • poufność wszelkich danych
 • indywidualne podejście do każdego z klientów


Podejmując współpracę z nami znajdziecie Państwo rozwiązanie dla wielu swoich potrzeb.


W ramach współpracy proponujemy: • doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • przeprowadzanie przeglądów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wraz ze sporządzeniem dokumentacji
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • sporządzanie rocznych analiz stanu bhp
 • przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp
 • udział w wykonywaniu badań środowiskowych
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami
 • zgłaszanie firm do PIP i PIS
 • nadzór prewencyjny p.poż.


Powrót do Strony Głównej